Arbodienst is een verplicht item

27 september 2018

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een basisovereenkomst bij een Arbodienst af te sluiten. Dit kunt u nu voordeling doen via Horinko.

De arbowet houdt kort gezegd in dat u als werkgever ervoor zorg draagt dat uw werknemer op een zo veilig en gezond mogelijke manier zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Bij onverhoopt verzuim van de werknemer ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, dienen werkgever én werknemer ervoor te zorgen dat dit verzuim tot een minimum beperkt wordt en de verzuimbegeleiding conform de Wet verbetering Poortwachter en de Nieuwe ArboWet wordt uitgevoerd.

De wetgeving vraagt erom dat u als werkgever een Basisovereenkomst verzuimbegeleiding kunt tonen als hier door de arbeidsinspectie om gevraagd wordt. 

ProffitPlan zorgt voor volledige begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en waarborgt dat u als werkgever volledig voldoet aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van de Arbowet.

Als u ervoor kiest een basisovereenkomst bij ProffitPlan af te sluiten via Horinko, levert dat u een direct voordeel op.


‹ Naar het overzicht

Neem nu contact met ons op
Heeft u professionele hulp nodig of gewoon een vraag? Laat ons u terugbellen met het onderstaande formulier.
Enkele gegevens ontbreken of zijn onjuist

Het formulier kan nog niet worden verzonden omdat het nog niet helemaal (correct) is ingevuld.